Triglavski narodni park

Edini narodni park v Sloveniji, raj ljubiteljev neokrnjene narave, se ponaša z naravnimi znamenitostmi in vrhovi Julijskih Alp, med katerimi kraljuje Triglav (2864 m), najvišji slovenski vrh.

V osrčje Triglavskega narodnega parka (TNP) na Bovškem vodi ob reki Soči Soška pot. V Domu Trenta, kjer je informacijsko središče parka, je na ogled fotografska projekcija o parku.

Ključne naravne in kulturne znamenitosti v TNP

Na Bovškem spada v park na desetine naravnih in kulturnih vrednot, posebnosti, med katerimi so najbolj obiskane:

 • reka Soča, izvir Soče in Velika korita,
 • botanični vrt Alpinum Juliana,
 • Trentarski muzej,
 • Krnska jezera,
 • Kriški podi,
 • trdnjava Kluže,
 • Mangartsko sedlo.
   

Zemljevid TNP


Značilnosti Triglavskega narodnega parka (TNP):

 • velikost: 880 km²;
 • pokrajina: mlado nagubano gorstvo Vzhodnih Julijskih Alp, gozd (prevladujejo bukev, smreka in macesen), številne podzemne vode, kraški izviri, vodotoki in slikovita ledeniška jezera;
 • rastlinstvo: endemične vrste planinskega cvetja kot so triglavski dimek (Crepis Terglouensis), julijski mak (Papaver julicum), ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium) ter Zoisova zvončnica (Campanula zoysii);
 • živalstvo: ptiči (planinski orel, beloglavi jastreb, divji petelin in ruševec), rjavi medved, ris, gams, alpski kozorog, alpski svizec, srnjad, jelenjad, planinski zajec, kuna belica, lisica, jazbec in gozdni jereb idr..

Občina Bovec ima v parku največ, skoraj tretjino ozemlja. V Triglavski narodni park na Bovškem spadajo npr. Loška Koritnica, Trenta, Bavšica, Soča, Lepena, Zapoden in Zadnjica.

Pravila obnašanja v Triglavskem narodnem parku:

 • Spoštujmo navade in način življenja domačinov,
 • Bodimo tihi, ne vzemirjajmo živali,
 • Ne trgamo cvetja,
 • Odpadke odnesemo s seboj,
 • Pse vodimo na vrvici,
 • Po pohodniških poteh se ne vozimo s kolesi,
 • Na poti sledimo oznakam,
 • Vozila puščajmo na iznačenih mestih,
 • Ne taborimo v naravi.

 

Zemljevid

Področja