Mlinarica

Slikovit kanjon in med visoke previsne stene ujeta korita Mlinarice so pomemben naravni spomenik Triglavskega narodnega parka.

Dostop do korit Mlinarice

Na cesti Bovec–Trenta–Vršič, približno dvajset kilometrov iz Bovca,  500 m pred 49. serpentino vršiške ceste, parkiramo na večjem parkirišču na levi strani ceste. Na desni strani ceste se odcepi označena pot za ogled spodnjega dela potoka oz. korit Mlinarice.

Korita Mlinarice

V spodnjem toku je vrezala 700 m dolga, težko dostopna korita Mlinarice, globoka do 80 m in ponekod široka le 1 m. V notranjem delu korit je več slapov in tolmunov.

Podori v zadnjih letih so spremenili obliko kanjona in ustje spodnjega dela korit. Za obiskovalce so še vedno zanimive divje, ozke previsne stene, ki so dobro vidne iz razgledišča do katerega vodi označena pot.

Vode potoka se zbirajo med pobočji Prisojnika (2547 m) in Razorja (2601 m), izlijejo se v reko Sočo.

Izvajanje športnih aktivnosti ni dovoljeno.

Soteske in slapovi

Zemljevid

Področja