Reka Koritnica

Izvira iz več pritokov in hudournikov izpod Mangarta, Kotovega sedla in Jalovca ter se v bližini Bovca, pri Vodencah, združi z reko Sočo.

Koritnica je najzanimivejša pri trdnjavi Kluže, kjer je izdolbla le nekaj metrov široka, 70 m globoka in okoli 200 m dolga korita Kluže (tudi korita Koritnice), ki so zaščitena kot slovenska naravna vrednota.

Pod iztekom korit je vstopno mesto za kajakaše.

Plovba po reki Koritnici

Športno plovbo po reki Koritnici oz. uporabo vstopno-izstopnih mest ureja Odlok. Dovoljena je vsak dan od 9.00 do 18.00 med 15. 3. in 30. 10. od vstopnega mesta Kluže dolvodno. Za uporabo vstopno-izstopnih mest je potreben nakup dovolilnice. 
Težavnostna stopnja reke je III/IV.

Ribolov na reki Koritnici

Koritnica je primerna za muharjenje od mosta do sotočja z reko Sočo. Spada v ribolovni revir Ujemi in spusti. V modrozelenih tolmunih se skrivajo avtohtone soške postrvi in lipani.

Dostop do reke Koritnice:

Do reke lahko dostopamo na več mestih v Logu pod Mangartom. Pri trdnjavi Kluže, 4 km iz Bovca, so z mosta dobro vidna globoka korita Koritnice. Na vstopnem mestu Kluže se lahko reki popolnoma približamo.

Soteske in slapovi

Zemljevid

Področja