Slapovi in soteske

Bovec z okolico je bogat z vodnimi viri. Reki Soči se s strmih pobočji pridružije številni pritoki, ki na svoji poti ustvarjajo čarobne slapove, tolmune in soteske.

Soteske in slapovi

Zemljevid

Področja