Ribolov

Reka Soča in njeni pritoki so raj za muharjenje, ki je edini dovoljeni način ribarjenja na Bovškem. Ribiči muharji se navdušujejo nad znamenito soško postrvjo, lipani in šarenkami.

Ribolovno območje na Bovškem je razdeljeno na dva revirja:

REVIR RIBOLOVNO OBMOČJE
revir I, Ujemi in vzemi
(“Catch and Retain)

reka Soča (od sotočja Lepenjice in Soče do Kršovca; od mosta pri Čezsoči do mosta Kamno),

reka Učja (od slovensko-italijanske meje do sotočja z reko Sočo)

revir Ujemi in spusti
(“Catch and Release”)

reka Soča (od mosta Brvce do sotočja Soče in Lepenjice; od Kršovca do mosta pri Čezsoči);

potok Lepenjica,

reka Koritnica (od mosta pri Klužah do sotočja Koritnice s Sočo)

V rekah in vodah, ki niso v območju revirjev, ribolov ni dovoljen.

Pristojnost nad ribolovnima revirjema imata Zavod za ribištvo Slovenije in Ribiška družina Tolmin.

Ribe na bovškem ribolovnem območju:

RIBA OPIS IN VELIKOST LOKACIJA LOVNI ČAS

MIN
cm

Soška postrv
(Salmo Marmoratus)
endemna riba jadranskega porečja, zraste do 140 cm, doseže 24 kg vse vode 1.4.–30.9. 60
Lipan
(Thymallus thymallus)
avtohtona salmonidna vrsta ribe, zraste do 60 cm in doseže težo do 2 kg reka Soča (od Malih korit dolvodno), Koritnica (od Kluž dolvodno), izlivni del Učje 16.5.–31.10. 45
Potočna postrv
(Salmo trutta fario)
neavtohtona postrv, ki se uspešno križa s soško postrvjo, zraste do 70 cm in doseže težo 6 kg Naseljuje vse vode razen petih lokacij s čisto soško postrvjo 1.4.–31.10. 26
Križanci med soško in potočno postrvjo ribe različnega zunanjega videza zrastejo do 1 m in dosežejo težo 10 kg lokacije,kjer sta prisotni tudi soška in potočna postrv 1.4.–31.10. 26
Šarenka
(Oncorhynchus mykiss)
riba, ki je prišla v reke iz ribogojnic, zraste do 80 cm in doseže težo 8 kg reka Soča (od Malih korit dolvodno), Koritnica (od Kluž dolvodno), izlivni del Učje 1.4.–31.10. 24

 

Lovni čas za revir “Ujemi in spusti” poteka od 1. 4. do 31. 10..

Cenik in prodaja dovolilnic za muharjenje na reki Soči

Pravila muharjenja in pomembne informacije:

Ribiška družina Tolmin
Trg 1. maja 7
5220 Tolmin
t: +386 (0)5 381 17 10
f: +386 (0)5 381 17 11
e: www.ribiska-druzina-tolmin.si ; info@ribiska-druzina-tolmin.si

Zavod za ribištvo Slovenije
Sp. Gameljne 61 a
1211 Ljubljana – Šmartno
t: +386 (0)1 244 34 00
f: +386 (0)1 244 34 05
e: www.zzrs.si ; info@zzrs.si

Zemljevid

Področja