Trajnostna mobilnost

Parkiraj & doživi naravo! Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave.

V podporo trajnostne mobilnosti je nastal simpatični animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila. Osrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel.

 

 

Zemljevid

Področja